Nấu ăn ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Bảo hiểm xã hội phải đóng bao nhiêu năm

Bảo hiểm xã hội phải đóng bao nhiêu năm

Với việc hưởng các chế độ BHXH khác nhau thì người lao động thường thắc mắc không biết là bảo hiểm xã hội phải đóng bao nhiêu năm mới có thể hưởng theo đúng quy định. Vấn đề này sẽ được chúng tôi làm rõ qua bài viết dưới đây.

Nếu không biết rõ các thay đổi trong quy định của luật BHXH thì việc lựa chọn tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội là điều tốt nhất cho các doanh nghiệp nói riêng và mọi người tham gia BHXH nói chung.

Bảo hiểm xã hội phải đóng bao nhiêu năm

Với câu hỏi bảo hiểm xã hội phải đóng bao nhiêu năm thì thực ra nó còn tùy theo từng trường hợp về các chế độ hưởng BHXH cũng như điều kiện hưởng BHXH của các chế độ đó để có thể có câu trả lời cụ thể nhất.

Đối với chế độ thất nghiệp

Để hưởng chế độ thất nghiệp thì người lao động phải đóng ít nhất là 1 năm BHXH, tức là 12 tháng để có thể lãnh 03 tháng trợ cấp thất nghiệp tương đương với 60% mức lương đóng BHXH cho mỗi tháng. Đây là thời gian quy định tối thiểu nếu người lao động muốn hưởng chế độ BHXH này.

Đối với chế độ thai sản

Với người lao động hưởng chế độ thai sản thì việc bảo hiểm xã hội phải đóng bao nhiêu năm là điều quan trọng. Theo quy định thì người lao động chỉ cần đóng đủ 06 tháng BHXH trong vòng 12 tháng trước khi nghỉ thai sản là có thể hưởng chế độ BHXH này. Thời gian 06 tháng không nhất thiết phải đóng liên tục.

Chế độ hưu trí

Nếu người lao động muốn hưởng chế độ hưu trí thì phải  đóng đủ tối thiểu là 20 năm BHXH để hưởng lương hưu  bằng 45% mức lương đóng BHXH. Còn nếu người lao động muốn hưởng tối đa 75% mức lương đóng BHXH cho lương hưu của mình thì phải đóng đủ 30 năm đối với nam và 25 năm đối với nữ nếu thời gian nghỉ hưu là từ ngày 31/12/2017 trở về trước. Còn từ ngày 1/1/2018 thì người lao động phải đóng BHXH đủ 35 năm đối nam và 30 năm đối với nữ mới có thể hưởng tối đa 75% lương đóng BHXH cho chế độ hưu trí của mình.

Chế độ hưởng BHXH 1 lần

Khi làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần thì người lao động cần biết là bảo hiểm xã hội phải đóng bao nhiêu năm mới có thể hưởng chế độ này. Theo luật BHXH ban hành thì người lao động có tham gia đóng BHXH và sau 01 năm nghỉ việc mà không có ý định đi làm lại để tham gia BHXH hay người lao động đủ tuổi gnhi3 hưu mà chưa đóng đủ 20 năm BHXH hoặc người lao động định cư nước ngoài, bị bệnh nan y có xác nhận của cơ sở y tế thì đều có thể hưởng chế độ BHXH 1 lần.

Trên đây là thông tin về việc bảo hiểm xã hội phải đóng bao nhiêu năm để có thể hưởng các chế độ BHXH mà người lao động cần quan tâm để thực hiện cho đúng.