Nấu ăn ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Điều Kiện Để Tính Bảo Hiểm Xã Hội Nhận 1 Lần

Điều Kiện Để Tính Bảo Hiểm Xã Hội Nhận 1 Lần

Người lao động khi đi làm đều muốn được tham gia một chế độ bảo hiểm xã hội tốt nhất. Đặc biệt, hầu hết người lao động đều quan tâm đến điều kiện để được tính bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ làm rõ những điều kiện và các quy định để tính bảo hiểm xã hội nhận 1 lần.

Thực tế hiện nay, nhiều người lao động vẫn chưa nắm bắt được các điều kiện để được tính bảo hiểm xã hội nhận 1 lần . Điều này sẽ khiến người lao động mất đi quyền lợi đáng được hưởng từ bên bảo hiểm xã hội hay từ chính doanh nghiệp mình đang làm việc. Vậy nên để đảm bảo các quyền lợi của mình trong trường hợp không nắm rõ bạn nên tìm đến các dịch vụ bảo hiểm xã hội để được tư vấn thêm.

Theo của pháp luật Việt Nam tại điều 60 luật BHXH năm 2014 quy định rõ các trường hợp được tính bảo hiểm xã hội nhận 1 lần như sau :

- Người lao động không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội khi đã đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi hưởng lương hưu.

- Lao động nữ công tác tại cơ quan phường, xã, thị trấn không tham gia đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ15 năm.

- Người lao đông chấm dứt công tác tại Việt Nam để ra nước ngoài định cư.

- Người lao động bị mắc những chứng bệnh nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng theo quy định của bộ Y tế.

- Các trường hợp khác như :  sĩ quan, quan nhân và những người làm việc,hưởng lương trong quân đội; các học viên đang hưởng phí sinh hoạt và các sĩ quan, quân nhân phục vụ có thời hạn. Những trường hợp này sẽ được tính bảo hiểm xã hội nhận 1 lần sau khi xuất ngũ, phục viên hay thôi việc nhưng chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Một điều cần lưu ý trong vấn đề tính bảo hiểm xã hội mà người lao động cần biết để đảm bảo quyền lợi cho bản thân chính là sau khi nghỉ việc, người lao động có quyền bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này. Bên cạnh đó,sau khi nghỉ việc, nếu người lao động không có ý định tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa thì có thể tiến hành làm các giấy tờ để nhận bảo hiểm xã hội 1 lần vào 01 năm sau thời gian làm thủ tục.

Như vậy, việc tính bảo hiểm xã hội nhận 1 lần sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố cũng như tùy thuộc vào các đối tượng người lao động để được áp dụng. Chính vì vậy, để quyền lợi của mình được đảm bảo, người lao động cần tìm hiểu một cách cụ thể các quy định của Nhà nước về luật bảo hiểm xã hội hoặc liên hệ đến các cớ quan tổ chức có thẩm quyền để được giải đáp một cách rõ ràng, cụ thể hơn.