Nấu ăn ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Điều kiện thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định số 87/2003/NĐ-CP về việc thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam vào ngày 22/07/2003. Nghị định dựa trên các luật tổ chức chính phủ, pháp lệnh luật sư và nghị định bộ trưởng bộ pháp luật.

Việc thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam không phải là việc đơn giản. Nó có  những khó khăn trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, khi dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ ra đời thì mọi khó khăn của doanh nghiệp đã được giải quyết một cách nhanh chóng nhất.Từ việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cho đến các thủ tục hành chính đều được hoàn tất chỉ trong một thời gian ngắn.

Thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam là:

+ Các hình thức doanh nghiệp, tổ chức luật tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài có thể là chi nhánh của doanh nghiệp luật nước ngoài, công ty luật nước ngoài hay công ty hợp danh giữa tổ chức luật nước ngoài và tổ chức luật trong nước.

+ Với hình thức chi nhánh luật tại Việt Nam được hiểu là một đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp luật nước ngoài. Chi nhánh phải chịu trách nhiệm vô hạn về hoạt động của mình trước pháp luật nhà nước Việt Nam. Trong tổ chức chi nhánh phải có một trưởng chi nhánh để quản lý, điều hành chi nhánh tại Việt Nam, và đồng thời cũng là người đại diện của chi nhánh trước pháp luật Việt Nam.

+ Với hình thức công ty luật nước ngoài. Loại hình này được hiểu là doanh nghiệp hành nghề luật do một hay nhiều tổ chức nước ngoài thành lập tại Việt Nam. Công ty cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước pháp luật  vô hạn. Giám đốc cũng đồng thời là người đại diện doanh nghiệp trước pháp luật Việt Nam.

+ Hình thức cuối cùng là hợp danh giữa 2 công ty một trong nước và một nước ngoài. Hai doanh nghiệp hợp tác trên hợp đồng. Cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm vô hạn cho hoạt động của mình. Trong hợp đồng phải được quy định rõ quyền, nghĩa vụ, quản lý hay cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp hợp danh.

Thủ tục thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các bước sau, áp dụng chung cho cả 3 loại hình kể trên. Doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đến bộ tư pháp Việt Nam. Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ lúc bộ nhận được hồ sơ hợp lệ và lệ phí đầy đủ, bộ sẽ xem xét hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động cho doanh nghiệp, nếu bộ từ chối cấp giấy phép hồ sơ sẽ gửi văn bản thông báo lý do cho doanh nghiệp.

Giấy phép được chia làm 3 bảng, một bảng là để cấp cho doanh nghiệp Việt Nam, một bản gửi ủy ban nhân dân cấp tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương và một bản cuối được lưu tại bộ tư pháp Việt Nam.

Quy định thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam không quá phức tạp và đảm bảo đúng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Doanh nghiệp phải thực hiện và đáp ứng đủ các yêu cầu của luật, nếu không sẽ bị phạt tùy từng mức độ.