Nấu ăn ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Hồ Sơ giải Thể Công Ty TNHH Như Thế Nào ?

Hồ Sơ giải Thể Công Ty TNHH Như Thế Nào ?

Các công ty TNHH khi đứng trước việc thực hiện giải thể doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ hồ sơ giải thể công ty TNHH như thế nào ? yêu cầu giấy tờ, thủ tục ra sao.

Một công ty sau quá trình ra đời và hoạt động kinh doanh nhưng không mang lại hiệu quả như mong đợi hoặc đã hoàn thành xong những mục tiêu đặt ra khi thành lập công ty sẽ tiến hành giải thể công ty. Tuy nhiên, việc chuẩn bị hồ sơ giải thể công ty TNHH lại khiến nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn về mặt giấy tờ, thủ tục. Vậy nên đa số các chủ doanh nghiệp đều chọn lựa việc sử dụng các công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp để tiến hành giải thể.

Dưới đây là những quy định về hồ sơ giải thể công ty TNHH mà doanh nghiệp cần nắm rõ :

-    Chủ doanh nghiệp cần ban hành quyết định giải thể doanh nghiệp bao gồm các thông tin : Tên công ty, địa chỉ công ty, lý do giải thể công ty, thời gian thanh lý hợp đồng và các khoản nợ tồn đọng, phương án xử lý với hợp đồng lao động, họ tên và chữ ký của người đại diện.

-    Nếu doanh nghiệp không có ban thanh lý riêng thì chủ doanh nghiệp phải trực tiếp thực hiện thanh lý các tài sản của công ty.

-    Đăng thông báo giải thể trên cổng thông tin quốc gia và niêm yết tại văn phòng. Công việc này phải được thực hiện trong vòng 07 ngày kể từ khi thông qua quyết định giải thể.

-   Để hồ sơ giải thể công ty TNHH đúng luật thì doanh nghiệp sau khi thanh lý tài sản và giải quyết các nợ tồn đọng , phần còn lại sẽ chia cho các cổ đông, các thành viên của công ty theo tỉ lệ góp vốn.

-   Trong vòng 05 ngày sau khi thanh toán hết khoản nợ, đại diện công ty sẽ gửi đề nghị giải thể lên cơ quan kinh doanh.

-   Nếu doanh nghiệp không có ý kiến phản đối gì sau khi nhận quyết định giải thể từ cơ quan kinh doanh thì tính sau 180 ngày, cơ quan kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tình trạng đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông thường, tiến trình để hoàn tất việc giải thể công ty TNHH sẽ diễn ra trong vòng 06 tháng. Tuy nhiên, có nhiều công ty sẽ hoàn tất sớm trong khoảng 02 đến 03 tháng nhưng có những công ty lớn sẽ phải hoàn tất trong thời gian khoảng 01 năm do sự khó khăn về mặt giấy tờ pháp lý.

Việc chuẩn bị hồ sơ giải thể công ty TNHH là công việc đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải nắm được quy trình cũng như thủ tục, giấy tờ pháp lý để đảm bảo việc giải thể công ty theo đúng quy định của pháp luật.