Nấu ăn ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Những yêu cầu về thủ tục đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Những yêu cầu về thủ tục đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là một thủ tục quan trọng mà doanh nghiệp nào cũng cần thực hiện đúng thời hạn quy định. Vậy, yêu cầu thủ tục như thế nào và được tiến hành cụ thể ra sao?

 

Không chỉ đáp ứng điều kiện quy định cũng như thực hiện thủ tục đăng ký hợp lệ trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp mà sau 30 ngày, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng bố cáo thành lập với yêu cầu về thủ tục như sau:

- Cung cấp tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;

- Vốn điều lệ, vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định;

- Cung cấp rõ ràng họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân nếu thành lập doanh nghiệp tư nhân, cung cấp số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập doanh nghiệp nếu là công ty cổ phần.

Lưu ý, theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ thì việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp được áp dụng trong trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ban đầu; các công ty cổ phần phát hành thêm cổ phần và doanh nghiệp công bố quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp nào không đăng ký đúng thời hạn và không thực hiện nghiêm túc thủ tục đăng bố cáo theo quy định thì sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng và bắt buộc phải đăng ký ngay.

Như vậy, với các thông tin gợi ý trên đây, bạn có thể dễ dàng tham khảo và lưu ý để thực hiện nghiêm túc hơn trước đây.