• Chia sẻ
  • Thành lập doanh nghiệp xã hội cần lưu ý gì

Thành lập doanh nghiệp xã hội cần lưu ý gì

Sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội của chúng ta. Hiện nay, thành lập doanh nghiệp xã hội đã và đang được chú trọng nhiều hơn, những điều luật công nhận tính pháp l ý của doanh nghiệp xã hội đã ra đời.

1. Doanh nghiệp xã hội là gì

Có thể thấy rằng các doanh nghiệp xã hội mang lại rất nhiều lợi ích cho con người, đó là những tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì cộng đồng. Những tổ chức này được thành lập với mục đích giải quyết các vấn đề của xã hội mà đơn vị đó đang theo đuổi như: giải quyết việc làm cho người mới cai nghiện về, giải quyết chỗ ở, giáo dục và việc làm cho trẻ em lang thang. Lợi nhuận thu được sẽ sử dụng vào mục tiêu xã hội. Hình thức doanh nghiệp này đang được Nhà nước và Chính phủ khuyến khích thành lập.

2. Những tiêu chí để đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội muốn hoạt động cần phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp 2014.

Hoạt động theo đúng mục đích là giải quyết vấn đề xã hội, môi trường và vì lợi ích của cộng đồng là trên hết.

Các doanh nghiệp xã hội phải sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm vào các mục đích tái đầu tư xã hội như đã đăng ký khi thành lập doanh nghiệp.

3. Thủ tục thành lập

Đơn vị muốn thành lập cần phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định tương ứng với Luật doanh nghiệp như: đơn đề nghị, thông tin đại diện pháp luật, phương án kinh doanh, cam kết thực hiện các mục tiêu xã hội... Người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền sẽ đem hồ sơ thành lập doanh nghiệp đến nộp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

Phòng đăng ký sẽ xem xét hồ sơ và quyết định có cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp hay không. Nếu đồng ý sẽ được cấp giấy phép hoạt động, trường hợp bị từ chối sẽ có văn bản thông báo cụ thể cho đơn vị biết lý do.