Nấu ăn ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Thủ tục giải thể công ty TNHH

Mặc dù nền kinh tế nước nhà đang ngày càng mở rộng, cố gắng phát triển để theo kịp nền kinh tế trên toàn thế giớiTuy nhiên, trên thị trường, thương trường thì sẽ có người thành công, người thất bại và dĩ nhiên sẽ có những công ty không hoạt động được nữa thì sẽ phải làm thủ tục giải thể công ty TNHH .

Tuy nhiên giữa sức hút của kinh tế trong nước và trên toàn thế giới, giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt, có những doanh nghiệp làm ăn ngày càng đi lên, có chổ đứng vững chắc. Nhưng bên cạnh đó, cũng không có ít doanh nghiệp tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp không phải để thành lập mà là để làm các thủ tục giải thể công ty TNHH. Vậy trước tiên chúng ta phải hình dung được giải thể doanh nghiệp là gì?

Thủ tục giải thể công ty TNHH

Giải thể doanh nghiệp là việc chủ thể doanh nghiêp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp. Không một nhà đầu tư, một cá nhân hay tổ chức nào lại muốn doanh nghiệp của mình bị giải thể, nhưng trên thương trường có rất nhiều đối tác cạnh tranh mà sức lực, vốn của doanh nghiệp không thể cầm cự, trả lương cho công nhân thì bắt buộc doanh nghiệp công bố giải thể hay nhiều người thường nói đó là phá sản.

Thủ tục giải thế công ty TNHH cũng giống như giải thể các công ty cổ phần hay tư nhân. Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị ba bộ hồ sơ nộp cho Sở kế hoạch, nộp hồ sơ trả dấu và nộp hồ sơ cho sở kế hoạch và đầu tư. Trong ba bộ hồ sơ đó, khong phải bộ nào cũng giống nhau, mà chúng ta phải chuẩn bị ba bộ hồ sơ với thủ tục khác nhau để nộp lại cho ba cơ quan trên. Thứ nhất, bộ hồ sơ nộp cho Sở Kế hoạch bao gồm: Thông báo giải thể, biên bản Giải thể, quyết định giải thể, biên bản và quyết định thanh lý tài sản, danh sách người lao động, danh sách chủ nợ, giấy xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ cam kết không mở tài khoản, xác nhận không nợ thuế của Tổng cục Hải quan, thông báo đóng cửa mã số thuế, báo giải thể, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp .

Khi đăng ký thành lập công ty TNHH  thủ tục không thể thiếu đó là hồ sơ xin dấu, vì thế lúc giải thể công ty TNHH thì doanh nghiệp bắt buộc phải làm hồ sơ trả dấu: Biên bản giải thể, quyết định giải thể, công văn trả dấu, thông báo đóng cửa mã số thuế, thông báo của Sở Kế hoạch đầu tư về việc trả con dấu, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Một bộ hồ sơ chúng ta phải nộp lại đó là nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ bao gồm: Thông báo giải thể, biên bản Giải thể, quyết định giải thể, biên bản và quyết định thanh lý tài sản, danh sách người lao động, danh sách chủ nợ, giấy xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ cam kết không mở tài khoản, xác nhận không nợ thuế của Tổng cục Hải quan, thông báo đóng cửa mã số thuế. Và cuối cùng sau khi hoàn thành ba bộ hồ sơ trên doanh nghiệp phải báo cáo giải thể.

Nếu bạn không nắm rõ thủ tục giải thể công ty TNHH  thì việc giải thể công ty có thể sẽ khó khăn và nó còn rất dễ bị pháp luật xử phạt vì không thực hiện đúng các quy định mà pháp luật ban hành.