Nấu ăn ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH 1 thành viên

Thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên là 1 trong những loại hình doanh nghiệp được pháo luật quy định lá hợp pháp. Để thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH 1 thành viên có thể thực hiện theo đúng quy định thì điều bạn cần làm chính phải đáp ứng đầy đủ các quy định mà pháp luật đã ban hành.

Nắm rõ các quy định của pháp luật chưa chắc đã có thể thành lập doanh nghiệp được thuận lợi. Vì thế mà tốt nhất thì bạn nên liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH 1 thành viên

Nói đến công ty TNHH 1 thành viên thì đây là loại hình doanh nghiệp do 1 cá nhân hay 1 tổ chức làm chủ. Loại hình doanh nghiệp này hoạt động theo chế độ trách nhiệm hữu hạn nên rủi ro trong kinh doanh sẽ ít hơn. Vì thế mà ngày càng nhiều người lựa chọn thành lập.

Để có thể làm đúng các quy định của pháp luật về thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH 1 thành viên thì bạn cần phải lưu ý đến một số vấn đề sau:

1. Hồ sơ, giấy tờ

Dù là thành lập công ty TNHH 1 thành viên hay bất cứ loại hình doanh nghiệp nào khác thì cũng cần phải đảm bảo hồ sơ đăng ký kinh doanh đầy đủ. Đây là yếu tố tiên quyết để có thể đảm bảo việc thành lập công ty được thuận lợi nhất. Theo đó thì hồ sơ sẽ bao gồm : mẫu Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên; bản dự thảo điều lệ công ty; bản sao các giấy tờ cá nhân là cá nhân hoặc giấy chứng nhận thành lập nếu là tổ chức. Ngoài ra thì tùy theo ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện hay không điều kiện để chuẩn bị thêm các giấy tờ liên quan khác.

2. Một số lưu ý khác cần quan tâm

Bên cạnh hồ sơ thì thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH 1 thành viên mà bạn cần chuẩn bị phải chú ý đến một số thông tin cơ bản sau đây:

- Đặt tên doanh nghiệp đảm bảo tính hợp pháp.

- Lựa chọn ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện mình có và cũng phải đảm bảo tính hợp pháp, không thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh.

- Địa chỉ được lựa chọn để làm trụ sở  kinh doanh phải đảm bảo không thuộc khu vực bị pháp luật cấm kinh doanh và đầy đủ thông tin, rõ ràng, chính xác với 5 cấp hành chính.

- Vốn kinh doanh của doanh nghiệp có thể sẽ không bị quy định cụ thể tùy theo ngành nghề kinh doanh mà bạn đăng ký. Tuy nhiên, nếu muốn việc kinh doanh thuận lợi thì không thể không có vốn kinh doanh. Điều này sẽ quyết định không nhỏ đến việc thành hay bại của hoạt động kinh doanh mà bạn lựa chọn. Vốn kinh doanh bao gồm : vốn điều lệ và vốn pháp định.

- Xác định chính xác cơ quan chức năng cần liên hệ là Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh/thành phố và thực hiện đúng theo trình tự các bước mà cơ quan chức năng quy định sẽ giúp cho bạn nhanh chóng hoàn tất việc thành lập doanh nghiệp được tốt hơn.

Như vậy, thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH 1 thành viên cũng rất đơn giản để có thể tự mình thực hiện. Bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin trên thì việc thành lập công ty sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.