Nấu ăn ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Tiêu chí cần có của người trực tiếp huấn luyện an toàn

Tiêu chí cần có của người trực tiếp huấn luyện an toàn

Để công tác huấn luyện an toàn mang lại kết quả và chất lượng tốt thì cân fphair có một người chỉ dẫn có kỹ năng tốt. Những người hướng dẫn, các giảng viên huấn luyện an toàn sẽ được đào tạo theo những chỉ tiêu riêng, để có đủ khả năng truyền đạt và huấn luyện lại cho người lao động.

 

Huấn luyện an toàn là một khóa học, cần có sự tham gia của những đối tượng là học viên, và thành phần không thể thiếu là những giảng viên cho khóa học. Trung tâm huấn luyện an toàn cũng đưa ra những yêu cầu, chỉ tiêu cho người giảng viên.

Yêu cầu về kiến thức chung đối với các giảng viên huấn luyện an toàn, các giảng viên phải là những người đã tốt nghiệp đại học và có kiếm thức chuyên ngành tốt, có khả năng truyền thụ kiến thức, nói cách khác là có khả năng giảng dạy các học viên. Không những thế, các giảng viên huấn luyện an toàn còn phải thông thạo, am hiểu về các loại máy móc, thiết bị, hay những hóa chất, những thứ có liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Ngoài yêu cầu về kiến thức chuyên ngành, các giảng viên còn phải có kinh nghiệm giảng dạy nữa. Tùy thuộc vào nhóm đối tượng huấn luyện mà các giảng viên phải có kinh nghiệm trên 5 năm hoặc 7 năm. Kinh nghiệm ở đây là kinh nghiệm là việc tại các cơ quan, tổ chức chuyên ngành, làm việc về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Các giảng viên cũng được chia vào các lớp huấn luyện khác nhau dựa vào kiến thức, trình độ và kinh nghiệm bản thân. Các lớp của khóa học được chia thành lớp huấn luyện kiến thức chung, lớp huấn luyện chuyên ngành, và lớp huấn luyện thực hành. Mỗi lớp huấn luyện của khóa học sẽ có những yêu cầu riêng đối với giảng viên lẫn học viên. Mọi người cần phải thực hiện theo quy định chung để đảm bảo khóa học được hoàn thành một cách thành công và có hiệu quả.

Các giảng viên được tuyển tại cá trung tâm huấn luyên an toàn phải đạt yêu cầu mà trung tâm đưa ra. Đối với những giảng viên chịu trách nhiệm huấn luyệ thực hành, yêu cầu có thế thấp hơn một tí, học có thể là những người tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng hoặc đại học, nhưng họ bắt buộc phải có am hiểu về những dụng cụ cần thiết cho quá trình thực hành. Còn đối với những giảng viên huấn luyện chuyên ngành, tùy theo đối tượng, có thể họ còn cần phải có giấy chứng nhận giảng viên được pháp luật chấp nhận thì mới có thể làm giảng viên cho khóa huấn luyện.