Nấu ăn ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân

Trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân

Khác với các loại hình doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp mà chế độ trách nhiệm tài sản được xem là có sự khác biệt rõ rệt nhất. Tuy nhiên, việc quy định trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân như thế nào thì không phải là ai cũng nắm được.

Hiện nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho việc giải quyết các giấy tờ và thủ tục pháp lý mà nhiều người đang lựa chọn. Bởi sự nhanh chóng và hợp pháp mà dịch vụ này mang lại luôn là điều mà nhiều người rất hài lòng khi hợp tác.

Trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân

Nói đến trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân thì chúng ta phải phân tích được đặc điểm chính của loại hình doanh nghiệp này để có thể có sự lý giải một  cách chính xác nhất những trách nhiệm về tài sản mà chủ doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện.

Những đặc điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

- Vì doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp chỉ có duy nhất 01 cá nhân làm chủ sở hữu nên chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với mọi tài sản của công ty cũng như các chiến lược kinh doanh của công ty. Ngoài ra thì chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có thể tự mình điều hành hay quản lý doanh nghiệp hoặc có quyền thuê người khác điều hành và quản lý doanh nghiệp thay cho mình. Hơn thế nữa, trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp của mình còn được thể hiện ở việc người chủ doanh nghiệp  tư nhân có quyền cho thuê, bán hay tạm ngừng kinh doanh theo ý của mình.

- Bên cạnh đó thì theo quy định của pháp luật là doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân.Vì vậy nên giữa doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp sẽ không có sự tách bạch về tài sản. Chính vì thế nên tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân cũng chính là tài sản của doanh nghiệp tư nhân và ngược lại.

- Ngoài ra thì khác với các loại hình doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp tư nhân là loại hình mà người chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản mà mình có. Như vậy có nghĩa là nếu như công ty kinh doanh thuận lợi thì lợi nhuận mà chủ doanh nghiệp thu được sau thuế sẽ thuộc hoàn toàn về mình và khi kinh doanh thua lỗ thì người chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải dùng toàn bộ tài sản mình có bao gồm cả tài sản của doanh nghiệp và tài sản cá nhân để thực hiện thanh toán các khoản nợ.

Có thể thấy là với quy định về trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân trên thì ta có thể nhận thấy là loại hình doanh nghiệp tư nhân chỉ thích hợp với những ai muốn tự chủ trong việc kinh doanh và có bản lĩnh thực sự để chịu trách nhiêm trong kinh doanh một cách mạnh mẽ nhất.