Nấu ăn ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Vì sao cần phải kiểm định nồi hơi?

Vì sao cần phải kiểm định nồi hơi?

Định nghĩa đầu tiên ta cần biết nồi hơi là gì và khi nào thì cần phải kiểm định nồi hơi? Nồi hơi là loại thiết bị dung năng lượng nước mà sử dụng nguồn nhiệt cung cấp đó là do quá trình đốt cháy nguyên nhiên liệu hữu cơ, nhiệt khí thải và các bộ phận liên quan đến nồi hơi và quá trình sản xuất nồi hơi.

Khi nào thì cần phải kiểm định nồi hơi cũng giống như kiểm định an toàn trong lao động phải tuân thủ đúng các quy định kiểm tra trải qua các thời điểm nhất định. Trải qua 3 thời điểm kiểm định đó là kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường . Nói đến kiểm định an toàn lần đầu thì ta hiểu ngay đó chính là ngay sau khi đưa vào lắp đặt sử dụng lần đầu cần được kiểm định chất lượng, độ an toàn theo những tiêu chí đánh gí về kỹ thuật như nhiệt độ quy định của nồi, áp suất… Tiếp theo cần nói đến là kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là kiểm tra đánh giá tình trạng kỹ thuật của nồi hơi sau thời gian kiểm định lần đầu hoặc thời hạn của của nhiều đợt kiểm định trước. Và cuối cùng là việc kiểm định an toàn bất thường.

Việc kiểm định này nhằm đánh giá đúng tình trạng an toàn kỹ thuật của nồi hơi đảm bảo độ sôi, độ nóng chuẩn quy định quốc gia và đảm bảo độ an toàn khi sử dụng nồi hơi. Sau một thời gian lắp đặt và sử dụng nồi hơi cần được kiểm định trong những trường hợp trong khi đã qua sửa chữa, cải tạo hoặc nâng cấp nồi hay khi sử dụng các loại nồi hơi đã ngừng nghỉ hoạt động 12 tháng trở lên, hoặc sau khi thay đổi các vị trí lắp đặt và khi có sự yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền. Việc kiểm định an toàn bất thường rất quan trọng đảm bảo chất lượng rồi sau thời gian sử dụng lâu dài để khẳng định sự an toàn trong đó.

Kiểm định nồi hơi là một việc rất quan trọng và cần thiết trước khi được đứa vào lắp đặt và sử dụng để đảm bảo sự an toàn cho quý khách hàng.