Nấu ăn ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Các thủ tục bảo hiểm xã hội người lao động có thể làm sau khi nghỉ việc

Các thủ tục bảo hiểm xã hội người lao động có thể làm sau khi nghỉ việc

Nói đến thủ tục bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc mà người lao động cần làm để có thể đảm bảo quyền lợi của mình một cách tốt nhất. Những, các thủ tục đó là những thủ tục nào thì không phải là người lao động nào cũng nắm được thông tin một cách đầy đủ nhất.

Thực tế cho thấy thì khi mà luật BHXH ngày càng nhiều thay đổi thì người tham gia BHXH càng khó nắm bắt các quy định liên quan khi làm thủ tục. Vì thế  cho nên, việc mọi người chọn tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội cũng là điều dễ hiểu.

Các thủ tục bảo hiểm xã hội người lao động có thể làm sau khi nghỉ việc

Theo mọi người thì thủ tục bảo hiểm xã hội mà người lao động có thể làm sau khi nghỉ việc là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu thông tin ngay sau đây nhé.

1. Thủ tục BHXH thất nghiệp

Khi người lao động nghỉ việc tại công ty cũ mà chưa tìm được việc  làm mới thì  người lao động có thể thực hiện thủ tục BHXH thất nghiệp để giúp ổn định một  phần nào cuộc sống trong thời gian chưa tìm được việc. Với thủ tục BHXH này thì người lao động phải đóng đủ từ 12 tháng BHXH trở lên trong vòng 36 tháng trước khi nghỉ việc. Ngoài ra thì người lao động cũng cần phải thực hiện thủ tục này trong vòng 03 tháng tính từ ngày có quyết định nghỉ việc tại công ty cũ. Nhưng, một điều cần lưu ý là khi làm thủ tục BHXH thất nghiệp mà người  lao động tìm được việc làm mới thì phải báo cho trung tâm giới thiệu việc làm để có thể tạm ngừng việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Thủ tục BHXH 1 lần

Nếu như người lao động sau khi nghỉ việc tại công ty và không có ý định tham gia BHXh tiếp thì sau 01 năm nghỉ việc có thể làm thủ tục bảo hiểm xã hội 01 lần. Với thủ tục này thì người lao động sẽ nhận lại số tiền đã đóng BHXH. Việc  nhận BHXH 1 lần sẽ được tính như sau:

- Thời gian người lao động đóng BHXH trước năm 2014 thì cứ mỗi năm đóng BHXH  người lao động sẽ được hưởng 1,5 tháng lương bình quân đóng BHXH.

- Thời gian người lao động đóng BHXH tử năm 2014 trở về sau thì cứ mỗi năm tham gia BHXH người lao động sẽ được hưởng 02 tháng lương bình quân đóng BHXH

3. Thủ tục BHXH nhận chế độ hưu trí

Nếu người lao động nghỉ việc tại công ty khi đủ tuổi nghỉ hưu và đóng đủ từ 20 năm BHXH trở lên thì người lao động có thể đến cơ quan BHXH để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí theo quy định của luật BHXH.

Như vậy, trên đây là các thủ tục bảo hiểm xã hội mà người lao động có thể làm sau khi nghỉ việc tại công ty. Hy vọng mọi người có thể thực hiện cho đúng và đảm bảo được quyền lợi của mình một cách tốt nhất.