Nấu ăn ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội thai sản

Thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội thai sản

Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Tuy nhiên, việc làm thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội thai sản là điều mà người lao động cần phải quan tâm để có thể đảm bảo quyền lợi của mình được tốt nhất.

Dịch vụ bảo hiểm xã hội đang dần dần phát triển mạnh mẽ và có được sự hài lòng từ khách hàng ngày càng nhiều hơn. Đó là do dịch vụ này đã thể hiện được sự tiện lợi và chất lượng trong quá trình hỗ trợ.

Thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội thai sản

Khi làm thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội thai sản thì tùy theo từng trường hợp hưởng chế độ thai sản của người lao động để có thể thực hiện chuẩn bị các thủ tục được hiệu quả nhất.

Đối với lao động nữ nghỉ thai sản hay chống hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con mà vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Thứ nhất là hồ sơ phải có sổ bảo hiểm xã hội

- Thứ hai là bản sao giấy khai sinh hay trích lục giấy khai sinh theo quy định của luật bảo hiểm xã hội.

Đối với trường hợp con chết sau sinh

Với trường hợp này thì hồ sơ ngoài sổ bảo hiểm xã hội còn phải có giấy chứng tử, trích lục giấy chứng tử hay hồ sơ bệnh án do cơ quan y tế cấp . Trường hợp sử dụng đến hồ sơ bệnh án là khi con chết mà chưa kịp cấp giấy chứng sinh.

Đối với trường hợp mẹ chết sau khi sinh

Để hưởng chế độ thai sản khi người mẹ chết sau khi sinh thì hồ sơ phải có giấy chứng tử của người mẹ. Việc thực hiện hồ sơ để hưởng chế độ thai sản trong trường hợp này cần được thực hiện theo đúng trình tự để đảm bảo quyền lợi cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đã mất.

Khi tiến hành thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội thai sản thì người lao động cần lưu ý là tùy theo từng trường hợp khác nhau để có thể thực hiện việc chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục được hiệu quả nhất theo quy định. Chỉ cần hồ sơ mà người lao động chuẩn bị không đầy đủ thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc hưởng chế độ thai sản của người lao động. Có nhiều trường hợp người lao động bị mất quyền lợi của mình khi không thực hiện đúng các giấy tờ và thủ tục theo quy định. Đây là các vấn đề liên quan đối với thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thai sản mà người lao động phải hết sức lưu ý để có thể đảm bảo quyền lợi của mình một cách hiệu quả nhất.

Với các thông tin trên đây, chúng tôi hy vọng là người lao động có thể hoàn tất các thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội thai sản được nhanh chóng và hiệu quả nhất để đảm  bảo quyền lợi của mình được tốt nhất.