Nấu ăn ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Hồ sơ bán doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp có quyền bán , cho thuê doanh nghiệp của mình theo đúng quy định mà pháp luật ban hành. Thủ tục này muốn hoàn thành theo đúng quy định thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ bán doanh nghiệp tư nhân một cách đầy đủ nhất.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang dần trở thành một trong những  người bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi người, đặc biệt là các doanh nghiệpTất cả các thủ tục, giấy tờ đều được dịch vụ này hỗ trợ một cách chính xác và rất nhanh chóng.

Hồ sơ bán doanh nghiệp tư nhân

Khi tiến  hành chuẩn bị hồ sơ bán doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp cần lưu ý  các vấn đề sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ mua bán doanh nghiệp với người mua

a. Hồ sơ bên bán doanh nghiêp

- Bản thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định. Thông báo này phải có chữ ký của người bán và người mua;

- Bản sao công  chứng một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người mua như: CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước…

– Hợp đồng mua bán doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn quá trình mua bán.

b.  Hồ sơ bên mua doanh nghiệp

- Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định

- Bản sao công chứng một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân như: CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước…

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu  cầu vốn pháp định thì phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề yêu câu2  chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Đăng ký sang tên doanh nghiệp cho người mua

Theo  quy định  của pháp  luật thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn chậm nhất là mười lăm ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua. Nội dung thông báo gồm:

- Thông tin tên, trụ sở của doanh nghiệp;

- Thông tin tên, địa chỉ của người mua;

- Thông tin về tổng số nợ của doanh nghiệp chưa thanh toán;

- Thông tin tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ;

- Các bản hợp đồng lao động  với người lao động;

- Các hợp đồng khác đã ký nhưng chưa hoàn thành và phương hướng giải quyết.

Hậu quả pháp lý

Sau khi bán doanh nghiệp, nếu người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả thuận khác thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện.

Như vậy, việc chuẩn bị hồ sơ bán doanh nghiệp tư nhân sẽ không quá khó. Điều quan trọng là bạn phải nắm được các trách  nhiệm  pháp lý kèm theo để có  thể đảm bảo thực hiện cho đúng.