Nấu ăn ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Xử lý các trường hợp nếu chủ doanh nghiệp tư nhân chết đột ngột

Xử lý các trường hợp nếu chủ doanh nghiệp tư nhân chết đột ngột

Hiện nay, khi có rất nhiều trường hợp kiện tụng xảy ra trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết. Thực tế thì có rất nhiều vấn đề phát sinh nếu chủ doanh nghiệp tư nhân chết đột ngột mà không phải ai cũng có thể giải quyết được.

Nếu bạn đã tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ. Chúng tôi luôn cố gắng  hết mình để có thể đảm bảo mang đến cho bạn sự hỗ trợ một cách tốt nhất và chính xác nhất.

Theo bạn, nếu chủ doanh nghiệp tư nhân chết đột ngột mà không để lại di  chúc hay chưa có sự sắp xếp gì đối với hoạt động kinh doanh thì cần phải tiến hành thủ tục như thế nào hay giải quyết các vấn đề ra sao?

Không có di chúc…

Với trường hợp nếu chủ doanh nghiệp tư nhân chết đột ngột mà không để lại di chúc thì pháp luật sẽ căn cứ theo 02 trường hợp:

- Thứ nhất là nếu chủ doanh nghiệp có người kế thừa thì sẽ xét theo hàng thừa kế thứ nhất, thứ hai… để xét quyền hưởng thừa kế.

- Thứ hai, nếu chủ doanh nghiệp tư nhất chết mà không có người thừa kế thì doanh nghiệp tư nhân sẽ thuộc quyền sở hữu của nhà nước theo quy định mà pháp luật đã ban hành.

Các hợp đồng chưa thực hiện xong…

Với trường hợp nếu chủ doanh nghiệp tư nhân chết đột ngột mà có  các hợp đồng đã ký chưa thực hiện xong thì sẽ được giải quyết theo các trường hợp sau:

- Thứ nhất là nếu doanh nghiệp tư nhân có người thừa kế thì người thừa kế đó sẽ phải tiếp tục thực hiện hợp đồng như đã ký. Nếu như sau khi thừa kế mà người thừa kế không muốn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì phải thực  hiện trách nhiệm thanh toán hay bồi thường hợp đồng như những gì đã ký trước đó.

- Thứ hai, nếu như chủ doanh nghiệp tư nhân không có người thừa kế và doanh nghiệp tư nhân thuộc quyền quản lý của nhà nước thì sẽ có cơ quan chức năng đúng ra thực hiện thanh lý công ty để tiến hành bồi thường hợp đồng cho các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân trước đó.

- Thứ ba, nếu  trường hợp người thừa kế sau khi thừa kế doanh nghiệp và tiến hành đổi tên doanh nghiệp cũng như không chịu trách nhiệm đối với các hợp đồng mà chủ cũ đã ký thì các bên ký hợp đồng có thể khiếu nại để cơ quan chức năng hỗ trợ xử lý và giải quyết trong trường hợp này.

Như vậy, nếu chủ doanh nghiệp tư nhân chết đột ngột thì sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh xảy ra. Nếu doanh nghiệp không nắm rõ thông tin thì sẽ rất khó để có thể xử lý các trường hợp một cách hiệu quả nhất.

Xử lý các trường hợp nếu chủ doanh nghiệp tư nhân chết đột ngột